Базові документи


1. Конвенції Ріо

2. Декларація Ріо з навколишнього середовища та розвитку (1992) визначає права і обов’язки держав світу у межах концепції сталого розвитку

Основні принципи Декларації

3. Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» (Agenda 21) (2002).

Документ регламентує основну мету діяльності усіх країн – учасників – просування шляхом сталого розвитку суспільства, за якого задовольняються потреби сучасності без загрози майбутнім поколінням задовольняти свої потреби.

Документ визначає комплексний підхід до проблем довкілля та розвитку на основі глобального партнерства та має 115 напрямків програми.

«Порядок денний на ХХІ століття» складається з 4 розділів та 40 глав. Перший розділ присвячено економічним та соціальним проблемам людства. Другий розділ відображає напрямки збереження та раціонального використання ресурсів для розвитку. Третій розділ показує необхідність посилення ролі та значення великих суспільних груп населення: жінок, комерційних структур, профспілок, фермерів, дітей та молоді, представників корінного населення, науковців, органів місцевої влади й недержавних організацій у досягненні цілей сталого розвитку суспільства. Четвертий розділ висвітлює способи та методи реалізації Концепції сталого розвитку.

4. Цілі розвитку тисячоліття (2000) – міжнародні цілі розвитку, сформульовані в Декларації тисячоліття ООН 189 країнами-членами ООН та 23 міжнародними організаціями.

Основні 8 цілей:
  1. Викорінення крайнього зубожіння та голоду
  2. Надання всім жителям планети початкової освіти
  3. Забезпечення гендерної рівності та розширення прав жінок
  4. Зменшення дитячої смертності
  5. Покращення охорони здоров’я матерів
  6. Боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями
  7. Забезпечення екологічної стійкості
  8. Формування глобального партнерства в цілях розвитку

5. Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку (2002).

В декларації йдеться про основні завдання для досягнення сталого розвитку: подолання бідності, зміна моделей споживання, охорона і раціональне використання природної ресурсної бази.

Декларація підтвердила зобов’язання урядів приділяти особливу і першочергову увагу вирішенню глобальних проблем, які створюють загрозу сталому розвитку. В документі визнається той факт, що у світової спільноти є кошти та ресурси для вирішення проблем, пов’язаних із подоланням бідності та забезпеченням сталого розвитку, і будуть ініційовані додаткові заходи для використання цих наявних ресурсів.

6. Ріо+ 20. Майбутнє, якого ми прагнемо (2012).

В документі підтверджується необхідність дотримання Йоганнесбурзької декларації, курсу на стійкий розвиток і на забезпечення побудови економічно, соціально та екологічно збалансованого майбутнього для планети, необхідність подальшого просування ідеї збалансованого розвитку на всіх рівнях та інтеграції його економічної, соціальної та екологічної складових і врахування їх взаємозв’язку.

7. Резолюція A/RES/70/1, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 25 вересня 2015 року, про підсумковий документ «Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 2030».